Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme TextiLand s.r.o.

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách shopink.cz

 

Při zajišťování prodeje zboží a provozu našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

 

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, budeme pracovat s kontaktními údaji, které nám poskytnete, a to především prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje zahrnují: jméno a příjmení, e-mailovou adresu

 

Z jakého důvodu?

Na základě zaslaných osobních údajů vás pak budeme kontaktovat v souvislosti s nabídkou našeho zboží.

 

Na jakém právním základě?

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodávce našeho zboží nebo služeb.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud s vámi nenavážeme další spolupráci, budeme vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 12 měsíců od

Zpět do obchodu